Get Adobe Flash player

Informacje o studiach prowadzonych w Instytucie Literatury Polskiej

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 - terminarz zajęć, ferii, sesji egzaminacyjnych

 

Studia w zakresie filologii polskiej w roku akademickim 2017/2018

 

PLANY ZAJĘĆ
- semestr letni 2017/2018 

 

 

STUDIA STACJONARNE:

FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne I stopnia (program i efekty kształcenia)

FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne II stopnia (program i efekty kształcenia)

LINGWISTYKA PRAKTYCZNA I COPYWRITING, studia stacjonarne I stopnia (program i efekty kształcenia)

 

STUDIA PODYPLOMOWE:

Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym


UWAGA STUDENCI I ROKU II STOPNIA. ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE SĄ DOKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ SYSTEM USOS.
INNE FORMY ZAPISÓW NIE BĘDĄ HONOROWANE. 

 

 

ZASADY ZAPISU NA SPECJALNOŚCI I SPECJALIZACJE

(dot. studentów filologii polskiej, s2, r. I)

 

Zapisy na specjalność i specjalizację na rok akademicki 2016/2017 odbywać się będą poprzez przesłanie deklaracji, która zawierać będzie następujące informacje:

1. czy student zamierza jedną specjalizację, czy też zamierza połączyć ją z realizacją drugiej specjalizacji lub specjalności nauczycielskiej?

2. czy student wybiera realizację specjalności nauczycielskiej, czy nie?

3. wskazanie trzech specjalizacji w systemie priorytetów - proszę je wymienić w kolejności od najbardziej interesujących danego studenta. 

4. studenci, którzy nie wybierają specjalności nauczycielskiej są proszeni o wskazanie po raz drugi trzech specjalizacji w systemie priorytetów 

Wzór deklaracji dla osób zdecydowanych na studiowanie dwóch specjalizacji (pobierz RTF lub PDF) 

Wzór deklaracji dla osób, które są zdecydowane na ukończenie tylko jednej specjalizacji (pobierz RTF lub PDF) 

 

UWAGA!!!
DEKLARACJE NALEŻY PRZESŁAĆ 
NA ADRES amoroz@umk.pl 
do 21 września 2017 r., do godz. 12:00