Get Adobe Flash player

Informacje o studiach prowadzonych w Instytucie Literatury Polskiej

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 - terminarz zajęć, ferii, sesji egzaminacyjnych

 

Studia w zakresie filologii polskiej w roku akademickim 2016/2017

 

PLANY ZAJĘĆ
- semestr letni 2016/2017 

 

 

STUDIA STACJONARNE:

FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne I stopnia (program i efekty kształcenia)

FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne II stopnia (program i efekty kształcenia)

LINGWISTYKA PRAKTYCZNA I COPYWRITING, studia stacjonarne I stopnia (program i efekty kształcenia)

 

STUDIA PODYPLOMOWE:

Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym


UWAGA STUDENCI I ROKU II STOPNIA. ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE SĄ DOKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ SYSTEM USOS.
INNE FORMY ZAPISÓW NIE BĘDĄ HONOROWANE. 

Tematyka seminariów magisterskich uruchamianych w roku akademickim 2016/2017 przez pracowników Instytutu Literatury Polskiej:

prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak - Poezja wielkiego romantyzmu (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid - monograficzne ujęcia utworów, komparatystyczne zestawienia, idee i wątki filozoficzne); romantyczne biografie w świetle korespondencji). Dziewiętnasty wiek jako temat literacki we współczesnej prozie (np. w powieściach Elżbiety Cherezińskiej, Ewy Stachniak, Jacka Dehnela).

dr hab. Marcin Wołk - Literatura, zwłaszcza proza, współczesna i najnowsza; problematyka żydowska w literaturze; autobiografizm; groteska literacka; labirynt w literaturze; komparatystyka literacka i kulturowa.

dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK - 1. Demonologia dawna. Postaci i zjawiska. Polowania na czarownice w literaturze dawnej i współczesnej. 2. Męskość i kobiecość w kulturze; nowe wzory męskości wobec tradycji dawnej; wizerunek mężczyzny i kobiety  w tekstach dawnych i współczesnych. 3. Kultura literacka dawnych wieków oraz jej tradycja w epokach późniejszych. 4. Wzorce osobowe w literaturze dawnej oraz ich literackie kontynuacje. Pareneza i satyra. Ujęcie parodystyczne. 5. Obyczajowość osiemnastowieczna (moda, życie codzienne, edukacja, moralność, normy zachowań erotycznych). 6. Orient w literaturze polskiej. 7. Ewolucja gatunków literackich (bajka, satyra, romans, komedia). 

dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UMK - Młoda Polska i konteksty współczesności: zagadnienia literackie, kulturowe polskiego modernizmu oraz ich współczesne odczytania, interpretacje (por. np. koncepcje Jaussa, Jaya, Shepparda).

dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska - 1. Przemiany gatunkowe współczesnej powieści (zwłaszcza powieść uniwersytecka, literaturoznawcza i filologiczna oraz powieść o artyście), powieść polska w kontekście literatury światowej. 2. Intertekstualność oraz aluzja literacka i kulturowa. Intertekstualne analizy współczesnych utworów, na różne sposoby nawiązujących do słynnych dzieł literatury polskiej i powszechnej. Wybór  przykładów do analizy nie jest ograniczony rodzajowo czy gatunkowo i zależy od zainteresowań studenta. 3. Karnawał w kulturze i karnawalizacja literatury. 4. Wariacje szekspirowskie w literaturze współczesnej. 5. Teoria literatury i metodologia badań literackich w świetle językoznawstwa i filozofii.

dr hab. Wacław Lewandowski, prof. UMK - Literatura emigracyjna 1939-1989 z położeniem szczególnego nacisku na poezję (K. Wierzyński, J. Lechoń, S. Barańczak). 

 

 

ZASADY ZAPISU NA SPECJALNOŚCI I SPECJALIZACJE

(dot. studentów filologii polskiej, s2, r. I)

 

Zapisy na specjalność i specjalizację na rok akademicki 2016/2017 odbywać się będą poprzez przesłanie deklaracji, która zawierać będzie następujące informacje:

1. czy student zamierza jedną specjalizację, czy też zamierza połączyć ją z realizacją drugiej specjalizacji lub specjalności nauczycielskiej?

2. czy student wybiera realizację specjalności nauczycielskiej, czy nie?

3. wskazanie trzech specjalizacji w systemie priorytetów - proszę je wymienić w kolejności od najbardziej interesujących danego studenta. 

4. studenci, którzy nie wybierają specjalności nauczycielskiej są proszeni o wskazanie po raz drugi trzech specjalizacji w systemie priorytetów 

Wzór deklaracji dla osób zdecydowanych na studiowanie dwóch specjalizacji (pobierz RTF lub PDF) 

Wzór deklaracji dla osób, które są zdecydowane na ukończenie tylko jednej specjalizacji (pobierz RTF lub PDF) 

 

UWAGA!!!
DEKLARACJE NALEŻY PRZESŁAĆ 
NA ADRES amoroz@umk.pl 
do 29 września 2016 r., do godz. 15:00