Get Adobe Flash player

Zakład Literatury Oświecenia

Collegium Maius, pok. 210, tel. (0-56) 611-35-30

 

Pracownicy Zakładu i terminy ich konsultacji:

 

Kierownik Zakładu:     
prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner      poniedziałki, g. 11.30-13, p. 209
 
 
Pracownicy:     
dr hab. Danuta Kowalewska      wtorki g. 10.15-11.45, p. 209
 
 
Doktoranci:       mgr Dominika Dźwinel

mgr Weronika Pawlik-Kwaśniewska

mgr Natalia Rezmer-Mrówczyńska

studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa UMK

 

 

Działalność Zakładu:
 


Działalność naukowa: literatura staropolska
                                literatura oświecenia
                                tradycja retoryczna
                                metodologia badań literatury staropolskiej
                                pogranicza literatury i sztuk plastycznych
                                komparatystyka literacka
                                recepcja Biblii w literaturze polskiej do XVIII w.
                                literatura starożytna
 
Działalność naukowa pracowników:

Szczegółowa tematyka – zob. informacje indywidualne pracowników Zakładu.

 

Konferencje naukowe (studencko-doktoranckie) organizowane przez Zakład:

1. Rokoko - kultura, literatura, sztuka, UMK, 14 maja 2012,

2. Codzienne i niecodzienne w epoce oświecenia. Przejawy i kontynuacje, UMK, 25 maja 2012,

3. Wokół dworu i króla w epokach przedromantycznych, UMK, 12 grudnia 2012

4. Miłość i erotyka w literaturze, kulturze i sztuce, UMK, 6-7 czerwca 2013

 
Działalność dydaktyczna:

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, konwersatoria, seminaria magisterskie, wykłady monograficzne) z literatury staropolskiej i oświecenia, estetyki, literatury starożytnej dla studentów filologii polskiej, kulturoznawstwa i MISH. Prowadzone są wykłady z literatury polskiej w języku angielskim dla obcojęzycznych studentów programu „Socrates”. Zajęcia Zakładu obejmują studia stacjonarne i niestacjonarne.
 
Spis lektur