Get Adobe Flash player

Drodzy Studenci,

otwieramy nabór na przyszłoroczne wyjazdy studenckie w ramach programu Erasmus+.

Termin, do którego można składać wnioski: 10 marca (w tym roku przyjęto zasadę, by nie przyjmować wniosków spóźnionych).

Proszę o kontakt najpierw drogą mailową na adres: dariusz.pniewski@umk.pl 

Filologia polska dysponuje umowami z następującymi Uniwersytetami, na których możecie w przyszłym roku studiować przez 1 semestr polonistykę:

 1. Czechy:
  1. Uniwersytet w Brnie,
  2. Uniwersytet w Ołomuńcu.
 2. Francja:
  1. Uniwersytet w Nancy,
  2. Sorbona IV, Paryż,
  3. INALCO (Institut National de Languages et Civilisations Orientales), Paryż.
 3. Niemcy:
  1. Uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą.
 4.  Turcja:
  1. Uniwersytet w Ankarze.

Umowy zamieszczone są tutaj:

W umowach znajdziecie informacje o liczbie osób, które możemy wysłać.

Jeśli nie wykorzystamy naszej puli, miejsca zostaną udostępnione studentom spoza polonistyki  (chętnych nie brakuje).

Dodam, że złożone zostały również wnioski w ramach programu E+. Mobilność z Krajami Partnerskimi.

Po, mam nadzieję, pozytywnym dla nas rozpatrzeniu wniosków, lista powinna rozszerzyć się o kilka dodatkowych miejsc: w Rosji (Smoleńsk – wizyty w obie strony w ramach tego programu odbędą się w II semestrze, Kaliningrad), na Ukrainie (Kamieniec Podolski), w Azerbejdżanie (Baku).

Nabór na te wyjazdy wyznaczony zostanie w terminie późniejszym, po ostatecznej decyzji organu przyznającego środki, niemniej – jak sądzę – warto się nad nimi zastanowić.

========================

 

ZASADY NABORU

Oto wytyczne obowiązujące na Wydziale: 

 • O wyjazd ubiegać mogą się studenci będący w roku poprzedzającym co najmniej na II roku studiów (w szczególnych sytuacjach mogą zgłaszać się studenci I roku: o ich dopuszczeniu do naboru w pierwszym terminie decyduje koordynator kierunkowy - wyjazd tylko w sem. letnim)
 • Studenci I roku. Rekrutowanie na wolne miejsca odbywa się w czasie drugiej rekrutacji (10.10. do 15.11) po zakończeniu całego roku akademickiego (na podstawie ocen z 2 semestrów). Wówczas osobom, które pomyślnie przeszły kwalifikacje, będą proponowane wyjazdy na semestr letni w następnym roku akademickim (w miarę dostępności miejsc).
 • W procesie kwalifikacji brane pod uwagę są następujące czynniki : 

a) średnia ze studiów (co najmniej 3,5) : średnia liczona jest ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów kończących się oceną z trzech poprzedzających rekrutację semestrów. Średnia z Praktycznej Nauki Języka nie może być niższa niż 3,5 : w przypadku niższej średniej komisja rekrutacyjna może przeprowadzić dodatkowy egzamin sprawdzający kompetencje językowe kandydata.

b) wskazana jest opinia promotora pracy magisterskiej lub licencjackiej;

c) aktywne działanie w programie Erasmus (np. w charakterze mentora dla studentów zagranicznych) będzie dodatkowym atutem.

d) list motywacyjny (fakultatywnie).

 • Liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje jednostka, nie musi być równa liczbie studentów wyjeżdżających : o tym, ile osób wyjedzie w danym roku decydować będą ustalenia wewnętrzne w jednostkach.
 • Proces kwalifikacji przebiega w następujący sposób : pod koniec lutego studenci zainteresowani wyjazdem składają wnioski o wyjazd do koordynatora kierunkowego (przyjmowane są tylko kompletne, tj : list motywacyjny, wyliczona przez dziekanat średnia, wydruk listu aplikacyjnego, którego oryginał znajduje się na stronie Biura Programów Międzynarodowych http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/
 • Ogólnouczelniane zasady rekrutacji na wyjazd dostępne na stronie : http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/dokumenty/Zasady_rekrutacji_Erasmus+_2016-17.pdf

W czasie posiedzenia komisji rekrutacyjnej, składającej się z trzech osób, opracowywany jest ranking studentów : pierwszeństwo w wyborze miejsca i czasu pobytu będą miały osoby z wyższych lat i z lepszą średnią. Ogłoszenie wyników następuje nie później niż 15 marca

Zachęcam do rozważenia wyjazdów, a także do skonsultowania pomysłów z osobami, które z nich skorzystały,

Dariusz Pniewski

==========================

Drodzy Państwo,

10.10 otwarty zostanie drugi nabór na wyjazdy w ramach Erasmusa+.
Lista instytucji, z którymi ILP ma podpisane umowy znajduje się na niżej
podanej stronie Biura Programów Międzynarodowych UMK.
Znajdziecie tam Państwo również potrzebne informacje.
https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/

Koniec terminu przyjmowania wniosków: 10.11.

Przyjęte na naszym Wydziale zasady aplikowania o wyjazd nie zmieniają się.
Niżej przytaczam owe zasady (z koniecznymi zmianami, wynikającymi z tego, że
dotyczyły one I naboru)

O wyjazd starać się mogą studenci wszystkich lat.

1. Studenci I roku. Rekrutowanie na wolne miejsca odbywa się w czasie
drugiej rekrutacji (12.10. do 13.11) po zakończeniu całego roku
akademickiego (na podstawie ocen z 2 semestrów). Wówczas osobom, które
pomyślnie przeszły kwalifikacje, będą proponowane wyjazdy na semestr letni w
następnym roku akademickim (w miarę dostępności miejsc).

2. W procesie kwalifikacji brane pod uwagę są następujące czynniki :
a) średnia ze studiów (co najmniej 3,5) : średnia liczona jest ze wszystkich
obowiązkowych przedmiotów kończących się oceną z trzech poprzedzających
rekrutację semestrów. Średnia z Praktycznej Nauki Języka nie może być niższa
niż 3,5 : w przypadku niższej średniej komisja rekrutacyjna może
przeprowadzić dodatkowy egzamin sprawdzający kompetencje językowe kandydata.
b) wskazana jest opinia promotora pracy magisterskiej lub licencjackiej;
c) aktywne działanie w programie Erasmus (np. w charakterze mentora dla
studentów zagranicznych) będzie dodatkowym atutem.
d) list motywacyjny.

3. Liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje jednostka, nie musi być równa
liczbie studentów wyjeżdżających : o tym, ile osób wyjedzie w danym roku
decydować będą ustalenia wewnętrzne w jednostkach.

4. Proces kwalifikacji przebiega w następujący sposób : studenci
zainteresowani wyjazdem składają wnioski o wyjazd do koordynatora
kierunkowego (przyjmowane są tylko kompletne, tj : list motywacyjny,
wyliczona przez dziekanat średnia, wydruk listu aplikacyjnego, którego
oryginał znajduje się na stronie Biura Programów Międzynarodowych
http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/).
Koniec terminu przyjmowania wniosków: 10.11.

6. Ogólnouczelniane zasady rekrutacji na wyjazd dostępne na stronie :
http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/dokumenty/Zasady_rekrutacji_Erasmus+_2015-16.pdf

W czasie posiedzenia komisji rekrutacyjnej, składającej się z trzech osób,
opracowywany jest ranking studentów : pierwszeństwo w wyborze miejsca i
czasu pobytu będą miały osoby z wyższych lat i z lepszą średnią. Ogłoszenie
wyników następuje nie później niż 15 listopada.

D. Pniewski

 

 

Uwaga doktoranci:

NABÓR NA WYJAZDY NA UNIWERSYTET W SMOLEŃSKU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+


Od 26.10 przyjmuję wnioski doktorantów, którzy chcieliby studiować przez 3 miesiące na uniwersytecie w Smoleńsku.

Kilka miesięcy temu, w odpowiedzi na konkurs rozpisany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji / Narodową Agencję Programu Erasmus+ został złożony wniosek o sfinansowanie współpracy z Uniwersytetem w Smoleńsku. Udało się uzyskać dotację, która pozwala przyjąć kilka osób z rosyjskiej uczelni, ale także opłacić wyjazd i trzymiesięczny pobyt dwóch/dwojga doktorantów z polonistyki.

Więcej szczegółów możecie Państwo znaleźć na stronie Biura Programów Międzynarodowych UMK:

http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/program/mob_trzecie/


Koniec terminu przyjmowania wniosków: 10.11.

W przypadku tego wyjazdu obowiązują przyjęte na naszym Wydziale zasady aplikowania (z koniecznymi zmianami, wynikającymi z tego, do kogo propozycja jest kierowana)

O wyjazd starać się mogą studenci wszystkich lat.

1. Studenci I roku: osobom, które pomyślnie przeszły kwalifikacje, będą proponowane wyjazdy na semestr letni w następnym roku akademickim (w miarę dostępności miejsc).

2. W procesie kwalifikacji brana pod uwagę będzie średnia ze studiów (co najmniej 3,5): średnia liczona jest ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów kończących się oceną z trzech poprzedzających rekrutację semestrów.  

3. Należy przedstawić motywację wyjazdu (na piśmie).

4. Wskazana jest opinia promotora pracy doktorskiej.

5. Wymagana jest znajomość języka w stopniu przynajmniej podstawowym.

6. Liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje jednostka: 2; każdy wyjazd – 3 miesiące.

7. Proces kwalifikacji przebiega w następujący sposób : studenci
zainteresowani wyjazdem składają wnioski o wyjazd do koordynatora
kierunkowego (przyjmowane są tylko kompletne, tj : list motywacyjny,
wyliczona przez dziekanat średnia, wydruk listu aplikacyjnego, którego
oryginał znajduje się na stronie Biura Programów Międzynarodowych
http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/).
Koniec terminu przyjmowania wniosków: 10.11.

Ogłoszenie wyników:

 

W semestrze letnim 2015-2016 na Wydział Filologiczny przyjedzie 8 studentów z Uniwersytetu w Smoleńsku, zaś na ten Uniwersytet wyjadą dwie doktorantki z Torunia. 

 

D. Pniewski