Get Adobe Flash player

Instytut Literatury Polskiej został powołany do istnienia 1 września 1999 roku na skutek podziału Instytutu Filologii Polskiej, istniejącego od 1969 roku. W wyniku podziału, obok Instytutu Literatury Polskiej powstał Instytut Języka Polskiego. Siedzibą Instytutu jest Collegium Maius, najstarszy spośród budynków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dawna siedziba wojewody pomorskiego, usytuowana na obrzeżach staromiejskiej części Torunia, przy ul. Fosa Staromiejska 3.    
      
       W skład Instytutu Literatury Polskiej wchodzi osiem Zakładów naukowych i jedna Pracownia. Instytut zatrudnia obecnie dwudziestu sześciu nauczycieli akademickich. Studenci mają możliwość podejmowania kształcenia na studiach stacjonarnych I i II stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych.   
      
  Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące:  

 

Dołącz do nas na facebooku https://www.facebook.com/polonistykaumk

 
      Wydział Filologiczny prowadzi studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa, studia magisterskie i licencjackie w zakresie filologii polskiej, filologii klasycznej oraz neofilologii, a także studia specjalne w zakresie języków i kultur orientalnych, kulturoznawstwa oraz lingwistyki praktycznej i copywritingu. W misję Wydziału wpisują się również wysiłki na rzecz otwierania nowych specjalności neofilologicznych, obejmujących języki i kultury krajów europejskich oraz języki i kultury pozaeuropejskie.

Istotną rolę w realizacji strategicznego celu Wydziału odgrywa poszerzanie wachlarza kierunków i specjalności, tworzenie studiów o charakterze kulturoznawczym i interdyscyplinarnym, obejmujących wiele języków i przygotowujących absolwentów o wszechstronnych kompetencjach językowych i humanistycznych w ramach różnorodnych form kształcenia, od kursów językowych i studiów specjalnych aż po studia podyplomowe i doktoranckie. Wydział powołuje nowe kierunki studiów adresowanych do studentów zagranicznych, przede wszystkim z krajów Unii Europejskiej i innych krajów sąsiadujących z Polską.

Ważnym zadaniem Wydziału, przy pełnym poszanowaniu tradycyjnych środków przekazu, takich jak słowo pisane i słowo żywe, jest coraz szersze wykorzystywanie w badaniach i kształceniu mediów elektronicznych, a także przygotowanie absolwentów do ich twórczego wykorzystania.

Wydział Filologiczny tworzy system edukacji, który zapewnia studentom otrzymanie specjalistycznej wiedzy, a także wychowanie w duchu znajomości oraz poszanowania językowej i kulturalnej tradycji narodowej, w duchu świadomości europejskich korzeni, przy jednoczesnym kształtowaniu szacunku dla różnorodności kultur i otwartości na ich odmienność. Wydział podejmuje wysiłki, by system ten sprzyjał kształceniu ludzi o wysokim poziomie intelektualnym, umiejących myśleć samodzielnie, krytycznie i twórczo.

Zobacz także:

INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UMK

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UMK

Instytut Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego

UMK w Toruniu zaprasza na wieczór autorski

Jana Polkowskiego

połączony z promocją zbioru jego wierszy

Gdy Bóg się waha. Poezje 1977–2017

oraz

W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979–2017)

wtorek, 14 listopada 2017 roku, godz. 18.00

Sala im. Ludwika Kolankowskiego (306) Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3

Prowadzenie – Prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak,

Prof. Radosław Sioma, Izabela Piskorska-Dobrzeniecka

 

 

Jan Polkowski debiutował w 1978 roku w ukazującym się poza cenzurą kwartalniku „Zapis”. Współzałożyciel niezależnego wydawnictwa ABC. Za swoją działalność 13 grudnia 1981 został internowany i osadzony najpierw w Wiśniczu, potem w Załężu. W latach osiemdziesiątych wydawca i redaktor naczelny drugoobiegowego pisma „Arka” i dwutygodnika „Świat”. W 1990 założył dziennik „Czas Krakowski” którego był redaktorem naczelnym. Wiersze Polkowskiego zgromadzone w dziewięciu tomikach poetyckich są tłumaczone na wiele języków. W 2013 roku zadebiutował  jako autor powieści (Ślady krwi), rok później wydał zbiór esejów (Polska, moja miłość). Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość: Nagroda Fundacji im. Kościelskich (1983), Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego (2010), „Orfeusz” im. K. I. Gałczyńskiego (2012), Identitas i Laur Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (2014). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Aktualności

brak nowości na liście.